1

Centrummanagement anno 2015

Geplaatst op dinsdag 12 maartnieuws

Binnensteden en centrumgebieden vormen de huiskamer van iedere gemeente. Het is de plek om te winkelen, verblijven, ontmoeten, werken en wonen. Om de kracht van onze binnensteden te behouden, is het van belang dat de binnenstad in staat is om mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Onder invloed van snelle economische en technologische veranderingen kunnen partijen immers zelfstandig het verschil niet maken. In één woord: binnenstadsmanagement (centrummanagement).

Het onderzoek brengt het functioneren van centrummanagement in de Nederlandse binnensteden anno 2015 in beeld. In het onderzoek is aandacht voor de stand van zaken omtrent de organisatie, financiering en uitvoering van centrummanagement.