1

Onderzoek: Samenwerking in de binnenstad in beweging

Geplaatst op vrijdag 16 oktobernieuws

Het opgavepakket voor de binnenstad is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar voorheen de nadruk lag op het organiseren van activiteiten en levendigheid in de binnenstad, worden binnensteden de laatste jaren geconfronteerd met complexe opgaven onder andere in relatie tot transformatie, leegstandsbestrijding en verduurzaming van vastgoed. Ook de huidige coronacrisis heeft de complexiteit van het opgavenpakket in de binnenstad verhoogd. Samenwerking is daarbij een essentiële randvoorwaarde om de opgaven in de binnenstad het hoofd te bieden.

Begin 2020 is het Platform Binnenstadsmanagement een onderzoek gestart naar het functioneren van centrummanagementorganisaties en andere samenwerkingsvormen in de binnenstad. Een vergelijkbaar onderzoek heeft het Platform Binnenstadsmanagement ook in 2009 en 2015 uitgevoerd, waardoor het tevens mogelijk is om trends en ontwikkelingen aan te tonen. In het bijgevoegde artikel worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van samenwerking getoond.

Leden van het Platform Binnenstadsmanagement ontvangen binnenkort per post een publicatie met alle onderzoeksresultaten. 

Meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op!