Menu

Bijeenkomsten

Het Platform organiseert onder andere workshops, bijeenkomsten en stadsbezoeken. Onderwerpen die centraal staan tijdens deze bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld financiering, de toekomst van de binnenstad, organisatiestructuren, de rol van vastgoedeigenaren, beeldkwaliteit, leefbaarheid en promotie. Jaarlijks worden in ieder geval de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

 

 • Voorjaarsbijeenkomst in een gaststad
  Op deze dag staat de gaststad centraal. Vast onderdeel van het bezoek aan de gaststad is de deskundigenopinie; deelnemers geven hun oordeel over de binnenstad.
 • Twee themabijeenkomsten (voorjaar en najaar)
  Op een themabijeenkomst wordt zowel inhoudelijk als praktisch een thema volledig uitgelicht.
 • Praktijkbijeenkomsten
  Tijdens een praktijkbijeenkomst wordt in een kleine vaste groep gediscussieerd en worden ideeën uitgewisseld over allerlei onderwerpen uit de praktijk.
 • Winterevent
  Informele afsluiting van het jaar.

Nieuwsgierig naar de eerstvolgende bijeenkomst? Bekijk de agenda.

 

Om een idee te krijgen bij de bijeenkomsten kunt u in het archief enkele uitnodigingen en verslagen van de afgelopen jaren raadplegen. Voor meer informatie kunt u contact met het Platform opnemen.