Menu

Servicebureau

In 2012 is het Platform gestart met het servicebureau. Het servicebureau is opgericht vanwege een toenemende vraag van deelnemers voor gerichte ondersteuning. Om aan deze vraag te voldoen biedt het Platform services aan zoals:

  • organisatieadvies centrummanagement;
  • werving en selectie centrummanager;
  • begeleiding invoering ondernemersfonds en evaluatie ondernemersfonds;
  • voorzittersrol ondernemersbijeenkomsten.

Lees meer over het servicebureau in de brochure Servicebureau Platform Binnenstadsmanagement

 

Voor meer informatie kunt u contact met het Platform opnemen.