Onderzoek relatie mobiliteit en bestedingen/omzet

Geplaatst op dinsdag 20 juninieuws

De relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet levert in de praktijk veel discussie op tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Ondernemers willen graag meer autobezoekers en meer parkeerplaatsen, omdat autobezoekers, naar eigen zegge, meer zouden besteden. Gemeenten willen vaak juist minder auto’s en parkeerplaatsen, om centra aantrekkelijker, groener en duurzamer te krijgen. Bovendien kosten parkeerplaatsen veel ruimte, die in een verdichtende stad schaars is, waar ook ruimte voor verblijven moet worden gerealiseerd.

Huidig en bestaand onderzoek is niet bruikbaar
Er wordt al het nodige aan onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet. Wat Platform Binnenstadsmanagement en onderzoekpartners BRO en Movares merken is dat deze onderzoeken vaak vanuit één belang worden ingestoken, onvolledig zijn en/of ongenuanceerd zijn. Zo is vaak de conclusie dat de autobezoeker per bezoek meer besteedt dan een fietsbezoeker of een bezoeker te voet. Vaak is dit juist, maar hierbij wordt vergeten om de bezoekfrequentie te betrekken. Als een fietsbezoeker per bezoek minder besteedt, maar wel véél vaker komt, is het totale bestedingsbedrag in een periode mogelijk vergelijkbaar of zelfs hoger. Ook de context van beleid, trends en ruimtelijke ontwikkelingen worden zelden meegenomen in onderzoek. Deze data zijn nu niet volledig beschikbaar.

Onderzoeksopzet
Om een ‘eerlijke’ discussie te kunnen voeren over dit onderzoek start Platform Binnenstadsmanagement i.s.m. partners BRO, TU Eindhoven en Movares een onderzoek naar de relatie tussen mobiliteit en bestedingen. Onze inzet is om via, bezoekersonderzoek, in meerdere (winkel)centra tegelijk de relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet in beeld te brengen. Als dit tegelijk voor meerdere centra wordt gedaan, ontstaat een veel grotere database en kunnen, ook op microniveau betrouwbaardere uitspraken worden gedaan. Bovendien kunnen centra met elkaar worden vergeleken en is er sprake van een uniforme aanpak.

Bij het bezoekersonderzoek wordt gebruikgemaakt van korte enquêtes, waar aan bezoekers enkele feiten worden gevraagd, die relevant zijn in relatie tot mobiliteit en bestedingen/omzet, zoals herkomst, bezoekmotief, vervoersmiddel, motief vervoersmiddel en bezoekfrequentie en uiteraard de uitgaven en aantal winkelbezoeken. Naast deze informatie verzamelen we data over het type stad en verzorgingsgebied, zoals aantal bewoners, aantal voorzieningen en het profiel van bezoekers.

Hiermee beantwoorden we per centrum en in algemene zin onder meer de volgende vragen. In samenspraak finetunen we dit.

 • Met welk vervoersmiddel komen bezoekers naar het centrum?
 • Waarom kiest men voor een bepaald vervoersmiddel?
 • Wat is de gemiddelde besteding van de (auto)bezoeker per bezoek?
 • Wat is de gemiddelde besteding van de langzaam-verkeer-bezoeker per bezoek?
 • Besteedt de autobezoeker of de langzaam-verkeer-bezoeker het meest per saldo in een maand?
 • Besteedt een bezoeker van buiten de gemeente meer?
 • Komt een bezoeker van buiten de gemeente vaker met de auto?
 • Hoe belangrijk is een autobezoeker in de totale omzet?
 • Hoe belangrijk is een toerist in de totale omzet?

Doe je mee?
Wij zijn op zoek naar centra die, met ons en andere centra, willen deelnemen aan dit grootschalige onderzoek. Je wordt onderdeel van een begeleidingsgroep met gelijkgestemde centra. Samen finetunen we de vragenlijst en zorgen we voor een representatieve en betrouwbare steekproef. Per centrum vragen we een bijdrage van € 2.250,- ex. btw voor leden van het platform en € 3.250,- ex. btw voor niet-leden. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten voor dataverzameling en -bewerking te bekostigen.   

Wat verwachten we van een stad?
Per stad willen we een zo hoog mogelijke respons halen. Om dit te bereiken is nadrukkelijke inzet van het centrummanagement en/of de gemeente nodig. Als gemeente en/of centrummanagement ben je verantwoordelijk voor de verspreiding van de vragenlijst. Idealiter wordt de vragenlijst uitgezet via verschillende kanalen uit in een periode van circa één maand.

 • Via QR-code in winkels en horeca
 • Via bezoekerspanel centrummanagement (indien beschikbaar)
 • Via burgerpanel gemeente (indien beschikbaar)
 • Via straatenquête (indien mensen beschikbaar)

Wij stemmen de enquêtevragen vooraf met je af en stellen deze digitaal beschikbaar. De antwoorden worden in een (door ons gehoste) database opgeslagen en na afloop geanalyseerd.

Planning
September is een representatieve periode. Dit geeft ook voldoende tijd om voorbereidingen te treffen tijdens de zomerperiode. Het bezoekersonderzoek wordt gedurende de hele maand september uitgezet. Een langere aaneengesloten periode levert namelijk een betrouwbaarder beeld op dan één of enkele dagen.

Meedoen? Neem contact met ons op
Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein Dikmans via platform@binnenstadsmanagement.org.